facebook instagram youtube

Tehnički odbor IAU

TEHNIČKI ODBOR IAU

U sastav IAU ulaze dva tehničkih odbora. Jedan od njih se odnosi na match division, drugi na field division. Članovi Tehničkog Odbora biraju se na Glavnoj Skupštini. Svaki član Tehničkog Odbora bira se na razdoblje od 4 godine. U zonu odgovornosti Tehničkih Odbora ulaze sljedeća pitanja: opremanje i oružje sudionika natjecanja, priprema mjesta održavanja natjecanja i sigurnost, oprema meta za strijeljanje, provedba pravila natjecanja i određivanje rezultata. Tehnički Odbora također radi na tome, da strijeljanje iz samostrela ostane atraktivan sport za gledatelje i pobudi interes u medijima. Članovi Tehničkih Odbora sudjeluju u raspravi o pitanjima i prijedlozima Nacionalnih Saveza. Rad Tehničkog Odbora koordinira Izvršni Odbor IAU.